ASEZले नीलो कार्बन सचेतना सर्वेक्षण सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सर्वेक्षण नीलो कार्बन पारिस्थितिक प्रणालीबारे सचेतना जगाउने महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क बन्नेछ । हामी तपाईंको जवाफको कदर गर्नेछौं ।

यस सर्वेक्षणका सबै उत्तरहरू पूर्ण रूपमा गोपनीय छन्, र तपाईंलाई कुनै हानि नहुने गरी यो केवल तथ्याङ्क विश्लेषणको निम्ति मात्र प्रयोग गरिने कुरा हामी आश्वस्त पार्न चाहन्छौं ।

१. आधारभूत जानकारी