ASEZ sedang menjalankan tinjauan kesedaran blue carbon. Tinjauan ini akan menjadi data yang bernilai dalam meningkatkan kesedaran tentang ekosistem blue carbon. Kami akan menghargai jawapan ikhlas anda.

Semua jawapan kepada tinjauan ini adalah sangat sulit dan kami pasti bahawa ini akan digunakan hanya untuk tujuan analisis statistik
tanpa menyebabkan sebarang bahaya kepada anda.

1. Maklumat Asas